Damlama Sulama Hakkında

Damla sulama suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil,yosun vb. pisliklerden
temizlendikten sonra tarla,bahçe ve seralardaki bitkilere su ve gübre vermek için
fabrikalarda özel olarak üretilmiş damla sulama boruları kullanarak bitkilerin direkt
kök bölgesine suyun ve gübrenin damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi demektir.
Damla sulama, küçük çaplı borular içine yerleştirilmiş damlatıcılar vasıtası ile çok az
miktarda su harcanarak (2-20 lt/saat) bitkinin sulandığı bir sistemdir. Damla sulama
ile sadece bitki kökünün yetiştiği toprak bölgesi sulanmaktadır. (Şekil 1) Damla sulama
uygulamaları diğer sulama uygulamalarına göre daha sık yapıldığından bitkinin sağlıklı
gelişimi için uygun bir nem ortamı sağlar